صفحه شخصی: aliasghar80


تیم محبوب در لیگ برتر: نساجی

مشارکت:

شروع: ۸ مرداد ۱۳۹۳ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۲ (ببینید)
ویدیوها: ۱ (ببینید)
نظرات: ۶۹۸ (میانگین موافقان: ۱۷ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۴۷ ۲ ۲۱