صفحه شخصی: PersianTomcat


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۲۸ آبان ۱۳۹۲ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۲ (ببینید)
عکس‌ها: ۵ (ببینید)
ویدیوها: ۲ (ببینید)
نظرات: ۳۳۷ (میانگین موافقان: ۹ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۲۱۸ ۱۴ ۱۷