مهدی ترابی؛ بازیکنی كه جایش در پرسپولیس مردمی نیست

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
امیر خسروجردی در این برنامه سوت پلاس به ماهیت مزدور بودن مهدی ترابی بازیكن پرسپولیس می پردازد.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۰ )