آشنایی با شخصیت مربی تیم "سپاه"

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
مبارک باشه...در تخته بهم جور در آمد...منتظر وزیر پرسپولیسی خواهیم ماند :)
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۵ )