تفاوت ستاره لوگوی استقلال و پیروزی از زبان ساکت 😂😂

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
ساکت مدیرعامل سپاهان: ستاره لوگوی مکتب عبده در قوانین داخلی تعریف نشده اما دو ستاره استقلال آسیایی است و تعریف شده است
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۹ )