صدا و سیمای اسلامی یه عادت در میان مردم رواج داد و مردم بدون اینکه متوجه شوند که چه حیله‌ای پشت این جریان خوابیده به دام این شیطنت افتادند. شاد کردن دل ار طریق فوتبال آخوندی! بعد از سالها شستوشوی مغزی و (سؤ) استفاده از...
اسکوچیچ: بازیکنان مقصر باخت تیم‌اند
هدف اصلی ما در این زندگی، کمک به دیگران است. و اگر نمیتوانید کمک کنید، لااقل آسیب نرسانید. (دالای لاما)
این سنت در همه جای دنیا مرصومه و افراد محبوب جامعه چه از ورزشکار گرفته تا هنرمند و هنرپیشه مورد تیر رأس یه عده سودجو قرار میگرن تا از محبوبیتشان سوء استفاده در محبوب شدن خودشون کنن. کاری که انترینژاد کرد. منم چنتا عکس از...