مانچینی: من مقصر باخت تیمم.
اسکوچیچ: بازیکنان مقصر باخت تیم‌اند
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۴ )