میخواهیم دل مردم را شاد کنیم
صدا و سیمای اسلامی یه عادت در میان مردم رواج داد و مردم بدون اینکه متوجه شوند که چه حیله‌ای پشت این جریان خوابیده به دام این شیطنت افتادند. شاد کردن دل ار طریق فوتبال آخوندی!

بعد از سالها شستوشوی مغزی و (سؤ) استفاده از افراد مختلف به هدف خود رسیدند. مردم بیچاره دلشون خوش شد به فوتبال آخوندی در حالیکه آخوندا و دارو دسته‌شون ثروت ایران را غارت کردند
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )