با هم مهربان‌‌تر باشیم
هدف اصلی ما در این زندگی، کمک به دیگران است. و اگر نمیتوانید کمک کنید، لااقل آسیب نرسانید. (دالای لاما)
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۳ )