با پرسپولیس و ستون های همچنان سربرافراشته اش، با خونی که در رگانِ ماست و از نسلی به نسلی دیگر منتقل می شود ...
این عکس حدود ۳ سال پیش توسط SorkheEshgh فرستاده شده و ۳ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
تصویری زیبا از زوج هوادار ایرانی که در رسانه های داخلی ایران که هیچ، در رسانه های خارجی هم بازتاب چندانی نداشت.
این عکس حدود ۳ سال پیش توسط SorkheEshgh فرستاده شده و ۵ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
با تخت جشمید و ستون های همچنان سربرافراشته اش، با خونی که در رگانِ ماست و از نسلی به نسلی دیگر منتقل می شود ...
این عکس حدود ۵ سال پیش توسط SorkheEshgh فرستاده شده و ۵ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
علی پور حیدری پسر مرحوم منصور پور حیدری در آغوش برانکو در روزی که آسمان هم می گریست. یاد ترانه زیبای رسول نجفیان افتادم که حرف دلِ خیلی از ماست. رفتن سرنوشت محتوم همه ماست، مهم آنی ست که بعد از رفتن از ما به جا می ماند ...
این عکس حدود ۵ سال پیش توسط SorkheEshgh فرستاده شده و ۷ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
با یاد و خاطره عزیزانی که هر چند زود از بین مان رفتند در قلب هامان می مانند ...
این عکس حدود ۷ سال پیش توسط SorkheEshgh فرستاده شده و ۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
به عنوان دستیار و مربی ایرانی کنار کیروش می تونست کمک بزرگی باشه، افسوس که قدرش را ندانستند
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط SorkheEshgh فرستاده شده و ۷ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟