عشق رنگ و مرز نمی شناسد
علی پور حیدری پسر مرحوم منصور پور حیدری در آغوش برانکو در روزی که آسمان هم می گریست. یاد ترانه زیبای رسول نجفیان افتادم که حرف دلِ خیلی از ماست. رفتن سرنوشت محتوم همه ماست، مهم آنی ست که بعد از رفتن از ما به جا می ماند ...
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۷ )