یادشان گرامی و روحشان شاد ...
با یاد و خاطره عزیزانی که هر چند زود از بین مان رفتند در قلب هامان می مانند ...
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )