صفحه شخصی: sophianemeddour


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۱۰ آبان ۱۳۹۲ (حدود ۹ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۵ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۳۳۳ (میانگین موافقان: ۸ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۹۹ ۴ ۱۷