گزارش اقدام سیاسی در زمین فوتبال به فیفا
این وظیفه ماست که هرگونه اقدام سیاسی یا مذهبی در زمین فوتبال صورت می‌گیرد به فیفا ریپورت کنیم. بسیجی جاش تو زمین فوتبال نیست.
ایمیل فیفا: legal@fifa.org
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۱ )