صفحه شخصی: jalalibafti


تیم محبوب در لیگ برتر: صنعت‌نفت

مشارکت:

شروع: ۳۰ آبان ۱۳۹۱ (حدود ۹ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۲۲۹ (میانگین موافقان: ۱۴ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰