صفحه شخصی: jalalibafti


تیم محبوب در لیگ برتر: صنعت‌نفت

مشارکت:

شروع: ۳۰ آبان ۱۳۹۱ (حدود ۱۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۲۹۷ (میانگین موافقان: ۱۱ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰