صفحه شخصی: SanDiegoCity


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۳ تیر ۱۳۹۸ (حدود ۳ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۲۵ (ببینید)
ویدیوها: ۲ (ببینید)
نظرات: ۲۵۴ (میانگین موافقان: ۱۲ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۹۹۲ ۲۰ ۲۹۹