احمد هم به مردم پیوست!
با نظامیان و نیروهای امنیتی‌ در خانواده‌هایتان صحبت کنید...ریزش را از درون سیستم فاسد کلید بزنید...و سیستم سرکوب منفک کنید!
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )