پوستر تیم ملی...
کاری از ESPN. پوستر 31 تیم دیگر رو در لینک ببینید.
http://www.businessinsider.com/espn-brazil-world-cup-posters-2014-5
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۹ )