صفحه شخصی: ae001h


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۱۶ دی ۱۳۹۲ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۶ (ببینید)
عکس‌ها: ۵۸ (ببینید)
ویدیوها: ۲۱ (ببینید)
نظرات: ۴۴۷ (میانگین موافقان: ۱۱ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۷۱۱ ۱۵ ۹۰