غمگین, فوق عزاداری!!!!!
گریه نکن نازی پاشو برو خونتون از این تیم واسه تو تیم در نمیاد
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )