طرفدارهای سوری در آزادی
فقط بانوان ایرانی حق ورود ندارند. سوری ها میتونند بروند آزادی, حتی بدون حجاب!
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۴ )