ٔگل گوهر گیت
تصمیم با خود فدراسیون یا تن به رای حق و درخواست مردم میده یا فدراسیون فوتبال بدلیل دخالت مستقیم فدراسیون فوتبال در صدور رای با فشار سپاه تعلیق میشه......همه تیمها از دخالت سپاه در نتایج و امداد رسوندند به تیم سپاه جماران شاکی‌ هستند...کمپین شکایت به فیفا و کاس برا ٔگل گوهر گیت نزدیکه اگر رای برنگرده
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۵ )