پسر نیک فوتبال ایران ... (RESPECT)
آژاکس و فاینورد دو غول فوتبال هلند خواهان به خدمت گرفتن مهاجم ایرانی نایمخن هستند .
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۷ )