به این میگن غیرت
وقت، تو‌کشور ما هر نوع بدبختی بگی داره بیداد‌میکنه، دختر بچه خودشو میسوزونه و مردهای سرزمینمون همچنان بیخیال، همچنان بی غیرت..
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۵ )