دخت ایران زمین خونش را برای آزادی ما می‌دهد، ما چکار می‌کنیم ؟
دیگه داریم بی غیرت ترین مردم در کل کره زمین میشویم. بی غیرت تر از همه، کسانی مثل ما هستند که دنبال بازی بچه گانه آبییته و قرمزته هستیم. امثال مهسا بقول علی کریمی مرد هستند و ما هیچ هم نیستیم. کاوه ایرانزمین، زنان ما هستند نه ما باصطلاح مردان بی غیرت.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )