جاسوئیچی تنها دست آورد فوتبال ایران از کیروش
ده ها میلیون دلار از این فوتبال درآمد کسب کرد و در مقابل ۳۰ دلار به فوتبالمون هدیه داد.(کیروش پرستا موج مکزیکی)
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۴ )