محبوبترین و بهترین بازیکن تاریخ ایران اسطوره ی قرمز
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۹ )