علی دایی و کریم باقری
علی دایی و کریم باقری همبازی سالهای دور در پرسپولیس زلزله
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۹ )