نحوه سرباز قهرمان شدن فوری در تیم فراقانونی!!!!
۲ دقیقه و ۵۷ ثانیه برای پیچوندن سربازی بازیکن تیم حکومتی.قانون به شکل دلخواه و دستوری تفسیر میشه تا عدالت زیر سئوال بره. هیچ قانونی برای این مدل سرباز قهرمان شدن نداریم و همش تفسیر سفارشی و حکم حکومتی برای تیم سوگلی هست و بس. چرا این همه بازیکن با شرایط مشابه در تیمهای دیگر داشتیم و سرباز قهرمان نشدن؟ عالیشاه و نورالهی در اوج آمادگی در حساس ترین زمان لیگ و رقابت برای قهرمانی باری سربازی به تراکتور رفتند. نه نامه ای زده شد، نه قانون خلق یا تفسیر شد و نه یک شبه سرباز قهرمان شدن.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۳ )