صفحه شخصی: USABlues


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ (حدود ۴ سال پیش)
لینک‌ها: ۶ (ببینید)
عکس‌ها: ۱۱۱ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۷۵۹ (میانگین موافقان: ۸ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۴۵۰۸ ۷۶ ۱۳۳۳