صفحه شخصی: USABlues


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ (حدود ۳ سال پیش)
لینک‌ها: ۶ (ببینید)
عکس‌ها: ۱۱۰ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۷۲۵ (میانگین موافقان: ۷ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۴۴۵۹ ۷۵ ۱۲۷۷