صفحه شخصی: USABlues


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ (حدود ۶ سال پیش)
لینک‌ها: ۶ (ببینید)
عکس‌ها: ۱۲۱ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۸۳۰ (میانگین موافقان: ۸ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۴۸۶۳ ۷۷ ۱۳۷۸