صفحه شخصی: USABlues


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ (حدود ۴ سال پیش)
لینک‌ها: ۶ (ببینید)
عکس‌ها: ۱۱۱ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۸۰۲ (میانگین موافقان: ۸ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۴۵۰۸ ۷۶ ۱۳۳۴


پرطرفدارترین نظرات ارسالی در سه‌ماهه اخیر:

حدود ۳ ماه پیش USABlues در مورد «این خبر» گفت: ۶۵ موافق
بابا مسعودکجایی؟!دقیقاکجایی؟؟؟!!!(:
حدود ۳ ماه پیش USABlues در مورد «این خبر» گفت: ۴۹ موافق
پرس پولیس قهرمان٬تولیگ برتربمان (: