رسیدن به اصل مشکل
خوشحالم از اینکه به لطف جمهوری اسلامی، بالاخره جامعه داره کم کم متوجه اصل مشکل که همانا مذهب هست میشه. امیدوارم که در ایران آینده، عرف و قانون اجازه نقد دین رو بده وگرنه به دموکراسی پایدار نخواهیم رسید. این راهی بوده که اروپا، خیلی قبل تر از این رفته.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )