صفحه شخصی: bijan36


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱۴ خرداد ۱۳۹۳ (حدود ۹ سال پیش)
لینک‌ها: ۱۰ (ببینید)
عکس‌ها: ۹ (ببینید)
ویدیوها: ۳ (ببینید)
نظرات: ۱۸۳۸ (میانگین موافقان: ۱۲ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۷۴۲ ۱۷ ۳۱۷