استوری جدید آقا فرهاد: با شرف زندگی کن
هرچی تو این ۴۳ سال سعی کردن تفرقه بینمون بندازن، جوک ترک و لری برامون ساختن، گفتن اصفهانی و یزدی خسیسن، کرمانی معتاد، شمالی بی غیرت، بلوچ و کرد جدایی طلب، قرمز و آبی، زن و مرد، دهه شصتی و هفتادی و هشتادی، مسلمون و ارمنی، بهایی و شیعه، یک چیزی رو فراموش کرده بودن ما مردمی با فرهنگ ۵۰۰۰ ساله هستیم، فرزندان کوروش، در طول تاریخ از خیلی گنده تر از شماها هم عبور کردیم شما در قبال اونها پشیزی هم نیستید، ما روبروی هم نیستیم در کنار همیم، شما زیر قدمهای ما له خواهید شد. زنده باد ایران، زنده باد تمام اقوام ایرانی، ناموس کورد ناموس همه ماست، مهاباد و بوکان رو دریابیم، سپاه ضحاک به این دو شهر حمله کرده
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۶ )