این نماینده مجلس ماست
در تاریخ خواهند نوشت که زمانی در این سرزمین، دیندارانی با سطح فهم یک شامپانزه حکومت می‌کردند.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۵ )