لوس شدن چهار و شش...
هم تقصیر ما استقلالی هاست هم پرسپولیسی ها. بیاید هممون با هم مثل چندتا ادم عاقل کل کل و بحث بکنیم و این حرکات بچگانه رو بزاریم برای بچه ها.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۳ )