نسل بچه مدرسه فراری هأیی که استقلال را قعرمان کردند!
۴ سال پیش علیپور از مدرسه فرار کرد استقلال آتیش زد امسال دوست مدرسه ایش مهدی عبدی فراری داد تأ استقلال قعرمان بشه!!!

دوران کودکی فراریون
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )