خاطرات مرحومه مکرمه و شیش تایی ها :)
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۸ )