احسان خرسندی بازیکن سابق پرسپولیس قربانی وقایع ۸۸
بازیکن سابق پرسپولیس که از نو نهالان پرسپولیس شروع کرد و بعد از طی‌ تمام رده‌ها به بزرگسالان پرسپولیس رسید و کاپیتان تیم ملی‌ امید هم شد،. احسان خرسندی یکی‌ از معترضین انتخابات ۸۸ بود که روز عاشورا دستگیر شد و بعد از تحمل زندان به ۵ سال حبس تعلیقی، شلاق و محدودیت از فعالیت های ورزشی محکوم شد.به تمام باشگاه‌ها ابلاغ شده بود با این بازیکن قرارداد نبندن و حتا به ورزشگاه‌ها هم راه نمیدادن... و در سنین جوانی‌ و در اوج از فوتبال محو شد ، سال ۸۸ روز بازنشستگ.ی این بازیکن بیست و چند ساله بود،. متاسفانه آنزمان سوشیال مدیا و رسانه‌ها مثل امروز آنقدر گسترده نبود و به کاری که این بازیکن برای احقاق حق مردم کرد و سرنوشت تلخی‌ که دچار شد هیچ وقت آنطور که شایسته ش بود پرداخته نشد.(عکس زیر پیراهن مرحوم مجید سبزی فوتبالیست فقید و قدیمی‌ پرسپولیس است)...
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۲ )