نقاشی با پا، هنر دختر معلول
فاطمه حمامی نصرآبادی، تصاویر هنرمندان محبوب ایران و جهان را با پا نقاشی میکند.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۴ )