وقتی که تاج کبیر بزرگیش رو ثابت کرد
تو این روزهای سخت تاج دوست داشتنی ما پرسپولیسی ها رو تنها نذاشت. تو این روزها که غمگین ترین روزهای پرسپولیسه تاج با همه بزرگان و همه طرفداران گلش کنار ما بود. دست تک تک تون درد نکنه. مطمئن باشید که این دلداری شما بزرگواران تسلای خاطر خانواده هادی عزیز و همینطور خانواده بزرگ پرسپولیسه. محبتی که به هیچوجه فراموش نمیشه. دم هم شما گرم. شما انسانیت رو ثابت کردید. واقعا که اسم تاج برازنده شماست.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۳۱ )