معرفت ژاپنی ها :
سالهاست که در این گوشه از دنیا بیشتر مردم از بیشتر ملت ها را میبینم ولی ژاپنی ها از بهترین مردم دنیا هستند
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۹ )