۴۰ سال گذشت...
۴۰ سال پیش ما آریا مهر و فرح (تختی) داشتیم, قطری ها این یک استادیوم را...الان آنها کجا اند و ما کجا
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۳ )