صفحه شخصی: joedey


تیم محبوب در لیگ برتر: هوادار

مشارکت:

شروع: ۱۶ آذر ۱۳۹۲ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۱۰ (ببینید)
ویدیوها: ۱۰ (ببینید)
نظرات: ۱۶۲۲ (میانگین موافقان: ۱۸ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۲۳۰ ۲۳ ۱۲۰