اینهم یک عکس رنگی برای سال نو، البته تصویر نشانی از بعد از عید هم دارد.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۰ )