صفحه شخصی: Soorena2535


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۳ بهمن ۱۳۹۲ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۱۴ (ببینید)
ویدیوها: ۶ (ببینید)
نظرات: ۱۰۰۲ (میانگین موافقان: ۲۲ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۲۴۹ ۲۸ ۳۹۱