منصور
یه مصاحبه بیارید از پورحیدری که علیه استقلال حرف زده باشه. علیه مربی وقت استقلال حرفی زده باشه. ارزش پورحیدری به جام هایی که آورد نبود، پورحیدری هیچ وقت منافع خودش رو به استقلال ترجیح نداد. وفادارترین استقلالی بود. کسی که سرطان داشت ولی بازم میمومد. هیچکس دیگه مثل پورحیدری نبود و نیست.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )