عادل فردوسی پور در عیادت علی مخنگی، کشتی گیر نوجوانی که قطع نخاع شده است .
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۴ )