صفحه شخصی: Mehdada


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۷ خرداد ۱۳۹۱ (حدود ۱۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۵۷ (ببینید)
عکس‌ها: ۶۴ (ببینید)
ویدیوها: ۲ (ببینید)
نظرات: ۱۴۸۷ (میانگین موافقان: ۵ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۷۲۵ ۳۲ ۱۲۴۰