صفحه شخصی: KouroshTaji


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ (حدود ۱۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۱۰۹ (ببینید)
ویدیوها: ۲ (ببینید)
نظرات: ۶۲۲ (میانگین موافقان: ۱ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۲۴۷۳ ۶۵ ۱۰۳۴