جام‌جهانی 2022 - گروه B


جدول رده‌بندی


   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز ← نتایج اخیر ←
۱انگلیس۳۲۱۰۹۲۷۷
۲آمریکا۳۱۲۰۲۱۱۵
۳ایران۳۱۰۲۴۷۳-۳
۴ولز۳۰۱۲۱۶۵-۱


جدول نتایج

انگلیس ۶ ۲ ایران
آمریکا ۱ ۱ ولز
ولز ۰ ۲ ایران
انگلیس ۰ ۰ آمریکا
ایران ۰ ۱ آمریکا
ولز ۰ ۳ انگلیس